Svar


I standard kliniske behandlingssituasjoner opplever så mye som 50 % av pasienter med kroniske smerter at de ikke får tilstrekkelig smertelindring.1 

1 Glaijchen, J Am Board Fam Pract 2001; 14: 211-218.

Back