Behandling med opioider


Opioider er stoffer som virker ved å binde seg til opioidreseptorer. De har sammenlignbare virkningsmekanismer, men effekten og bivirkningsprofilene varierer.


Opioider kan klassifiseres enten i henhold til affinitet, iboende aktivitet eller potens.
 


Hvordan virker opioider smertelindrende?


Lær mer om opioidenes virkningsmekanismer


Virkningsmåte

 


Ny forståelse av smerte


Lær mer om nye måter å behandle komplekse smerter på


 Ny forståelse

 


EFIC