Ikke-farmakologisk behandling


Ikke-farmakologisk behandling spiller en viktig rolle i smertebehandlingen, spesielt ved kroniske smerter.


Ikke-farmakologisk behandling
 

 • Fysioterapi
  Forskjellige metoder brukes for å behandle smerte: massasje, kryoterapi (behandling med kulde) eller termoterapi (behandling med varme) brukes spesielt i behandling av muskel- og skjelettsmerter

 

 • Akupunktur
  Akupunktur er en behandlingsmetode som har sin opprinnelse i kinesisk medisin, og som har vist seg å være spesielt vellykket i forbindelse med smertebehandling. Tynne nåler stikkes inn i behandlingsområdene som har en opphopning av sensoriske celler (akupunkturpunkter). På den måten utløses formentlig smertehemmende substanser, f.eks. endorfiner, som hemmer overføringen av smerteimpulser. I tillegg kan elektrisk strøm sendes gjennom nålene

 

 • Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS)
  TENS er en stimuleringsprosedyre som aktiverer endogene smertedempende systemer på spinal- og supraspinalnivå. Elektroder plasseres på huden direkte på eller i nærheten av smerteområdet, eller også over trigger- eller akupunkturpunkt, og brukes med en spesiell frekvens, vanligvis avhengig av type smerter.

 

 • Psykologisk behandling
  Det faktum at administrering av placebo reduserer smerter i betydelig grad, viser at psykisk helse har stor innvirkning på smertepersepsjon. Psykisk omsorg for smertepasienter er spesielt viktig ved kroniske smerter og omfatter blant annet avspenningstrening, hypnose, adferdsterapi og psykoterapi.

 

 • Nevrokirurgiske prosedyrer
  Det grunnleggende prinsippet for nevrokirurgiske prosedyrer er blokkering av nervebaner som overfører smertestimuli fra skadet vev. I kordotomi overskjæres tractus spinothalamicus i ryggmargen. En mindre radikal metode er rhizotomi, der kirurgi ikke utføres direkte i ryggmargen, men nerveroten avskjæres der den kommer ut fra ryggsøylen. Perifere nerver kan også blokkeres, enten reversibelt med lokalbedøvelse som blokkering av overføring eller irreversibelt som nevrolyse ved hjelp av nevrolytiske substanser (alkohol, fenol osv.), elektrokoagulasjon eller bestråling. Ettersom disse teknikkene forårsaker permanente nerveskader, representerer de ”siste utvei” for å lindre alvorlige smerter som er vanskelige å behandle.

 

Smertebehandling

 

 

Lær mer om:
 
  Ikke-opioider
 
  Opioider
 
  Co-analgetika
 
  Lokale analgetika
 

 

 


Ny forståelse av smerte


Lær mer om nye måter å behandle komplekse smerter på


 Ny forståelse

 


EFIC