Ikke-opioid behandling


Ikke-opiodie analgetika omfatter stoffer med forskjellige virkningsmekanismer. Klassiske NSAID-er og selektive COX-2-hemmere er med i denne gruppen, men også andre stoffer.


Ikke-opioide analgetika kan klassifiseres i henhold til sine kjemiske egenskaper som syre (NSAID-er = ikke-steroide antiinflammatoriske midler) og ikke-syre.


De vanligste virkningsmekanismene for disse stoffene er effekten de har på prostaglandinsyntesen.
 

Hvordan virker NSAID-er smertelindrende?


Lær mer om virkningsmekanismene til NSAID-er


Virkningsmåte

 


Hvordan virker ikke-syrer smertelindrende?


Lær mer om virkningsmekanismene til ikke-syrer

 

 Virkningsmåter

 

 

 


EFIC