Nye løsninger for behandling av komplekse smerter


Dagens behandling av kroniske smerter er i stor grad basert på alvorlighetsgrad, men samsvarer dette med den økte bevisstheten om at de fleste kroniske smertetilstander skyldes mange faktorer, f.eks. nociseptive og nevropatiske faktorer?


For å finne en målrettet tilnærming til valg av farmakologisk behandling skal leger ideelt sett identifisere de spesifikke årsaksmekanismene som ligger bak symptomene til den enkelte pasient.


Å identifisere disse mekanismene er vanskelig i praksis, siden én mekanisme kan føre til forskjellige symptomer, og ett symptom kan forårsakes av forskjellige mekanismer1.


Der patofysiologien ved en medisinsk tilstand skyldes flere faktorer, er den optimale behandlingsstrategien å bruke legemidler som virker på forskjellige mekanismer. Siden de mest brukte analgetika på markedet hovedsakelig kun virker på ett enkelt smertemodulerende system (opioid- / monoaminsystem), er en kombinasjonsterapi ofte nødvendig, men blir begrenset på grunn av økt fare for bivirkninger2.


Følgelig kan dårlig pasient-compliance eller også behandlingsavbrudd (Den onde sirkelen) komme i veien for positive behandlingsresultater.

 

Referanser
1 Woolf JC, Mannion R. Neuropathic pain: Lancet, 1999, 353:1959-1964.

2 Varrassi m.fl. Pharmacological treatment of chronic pain – the need for CHANGE. Cur Med Res Opin. 2010, Vol 26(5): 1231-1245.

 

NP-komponent - hvis den ikke blir identifisert, blir den ikke behandletDr. Gerhard H.H. Müller-Schwefe


Professor Bart Morlion
 


EFIC