Smertebehandling


Dagens behandling av kroniske smerter er hovedsakelig basert på alvorlighetsgrad. Verdens helseorganisasjon (WHO) har laget en smertetrapp i tre trinn, der det først anbefales bruk av ikke-opiodier, deretter svake opioider og sterke opioider avhengig av graden av smerteøkning. Siden de fleste kroniske smertetilstander består av flere faktorer (for eksempel nociseptive og nevropatiske elementer), må en effektiv smertebehandling ta hensyn til de underliggende mekanismene. Bare på den måten kan man få til en mest mulig målrettet behandling.


Smertebehandling

 

Lær mer om:
 
  Ikke-farmakologisk behandling
 
  Ikke-opioider
 
  Opioider
 
  Co-analgetika
 
  Lokale analgetika
 

 


Ny forståelse av smerte


Lær mer om nye måter å behandle komplekse smerter på


 Ny forståelse

 


EFIC