Hvordan definerer vi smerte?


"Smerte er en ubehagelig sensorisk eller emosjonell opplevelse forbundet med faktisk eller potensiell vevsskade, eller beskrevet som slik skade."1


Ut fra denne definisjonen er det klart at smerte ikke er en ren sensorisk opplevelse, det påvirker også følelsene.


Smerte fungerer som et varselsignal om forestående fare eller faktisk skade. På denne måten spiller smerte en viktig rolle ved å beskytte kroppen mot skade, og ved å restituere kroppen til normal funksjon når skade oppstår. Smerte kan også oppstå uten vevsskader, og intensiteten i smerten står ikke alltid i forhold til den opprinnelige skaden.Referanser
1 IASP, 1994. Del III: Pain Terms, A Current List with Definitions and Notes on Usage (Smertebegreper, oppdatert liste med definisjoner og kommentarer til bruksområder) (ss. 209-214). Classification of Chronic Pain (Klassifisering av kroniske smerter), 2. utgave, IASP Task Force on Taxonomy, redigert av H. Merskey og N. Bogduk, ISAP Press, Seattle, 1994. http://www.iasp-pain.org.
 

Hvordan oppfattes smerte?


Forstå prosessene som er forbundet med smertefølelse


Smerteprosess

 


Hvordan kan vi klassifisere smerter?


Lær hvordan smerter kan klassifiseres videre


Klassifisering av smerter

 


EFIC