Grunnleggende om smerte


Smerter oppfattes i hjernen, nærmere bestemt i hjernebarken eller cerebral cortex. Før smertesignalet kan mottas, har det banet seg vei gjennom kroppen fra periferien til sentralnervesystemet (CNS).


Det sentrale og det perifere nervesystemet kan betraktes som et nettverk som formidler smertestimuli i kroppen. Nervecellene som formidler sensoriske impulser fra periferi til CNS, beskrives som afferente (som leder impulser til CNS). Nerveceller som overfører signaler fra CNS til muskler, kjertler og organer, kalles efferente nevroner (som leder impulser ut fra CNS).
 

Grunnleggende kunnskap

Hvordan oppfattes smerte?


Forstå prosessene som er forbundet med smertefølelse


Smerteprosess

 


Ny forståelse av smerte


Lær mer om nye måter å behandle komplekse smerter på


 Ny forståelse

 


EFIC