Årsak


Pasienter opplever smerte av ulike årsaker. Smerter kan forårsakes av for eksempel kirurgiske inngrep, artritt, degenerasjon av ledd, ben eller nerver, svulster eller overbelastning av muskler.


De hyppigste årsakene til kroniske smerter er artrose, ryggsmerter og smerter i forbindelse med kreft.
 

Artrose
Artrose er den mest utbredte av alle leddsykdommer og utgjør halvparten av alle former for artritt. Det er en av de vanligste årsakene til at man gir analgetisk behandling. De akutte smertene forbundet med tidlig artrose har ofte en tendens til å avta innen et år etter at de først oppstod, men kan komme tilbake og bli kroniske dersom leddene som rammes, blir overbelastet.

 

Ryggsmerter
Ryggsmerter er ingen sykdom i seg selv, men er et symptom på flere forskjellige typer underliggende sykdommer. Årsakene til ryggsmerter er blant annet artrose, osteoporose, skiveherniering eller muskeloverbelastning. Årsakene til ryggsmerter er blant annet artrose, osteoporose, skiveherniering eller overbelastning av muskler.  Ryggsmerter har altså mange forskjellige symptomer, slik at det er vanskelig å stille en presis diagnose. Ryggsmerter kan ha både nociseptive og nevropatiske trekk.

 

Kreftrelaterte smerter
Kreftrelaterte smerter skyldes kreftbehandlingen eller kreftsykdommen selv. Kreftrelaterte smerter avhenger av type kreft, sykdomsstadiet og smerteterskelen (smertetoleransen) til personen som har kreft, og skyldes kompresjon av eller infiltrasjon i hule organer, bløtvev, ben eller nerver. Smertene kan imidlertid også skyldes behandlingen eller prøvene som tas for å diagnostisere kreften.

 

 

Smertebehandling


Lær mer om de forskjellige behandlingsalternativene for kroniske smerter


 Behandling

 


Klassifisering av smerter


i henhold til

Varighet

Patogenese

Lokalisering

 


EFIC