Lokalisering


Smerter kan også klassifiseres med utgangspunkt i hvor de er lokalisert, for eksempel mage- eller ryggsmerter.


Områder med kroniske smerter som hemmer daglig aktivitet
(% av totalt utvalg som sier de har hatt smerter i området i 3 måneder eller mer)
 Eurobarometer-undersøkelsen fra 20071 avslørte de vanligste områdene for kroniske smerter som hemmer daglige aktivit.Referanse
1 Eurobarometer - Health in the European Union (Helse i Den europeiske union), 2007
 

Smertebehandling


Lær mer om de forskjellige behandlingsalternativene for kroniske smerter


 Behandling

 


Klassifisering av smerter


i henhold til

Varighet

Patogenese

Årsak

 


EFIC