Nociseptive vs. nevropatiske smerter


Hør professor Bart Morlions presentasjonProfessor Bart Morlion

 


Bakgrunnen for nevropatiske smerter


Lær hvordan nevropatiske smerter oppstår


Den nevropatiske smertens fysiologi

 


EFIC