Klassifisering i henhold til varighet


Akutte smerter er en del av kroppens beskyttelsessystem. Smerter fungerer som et varselsignal om forestående eller faktisk skade. På denne måten har smerte en viktig funksjon i å opprettholde eller gjenopprette fysisk integritet.


Smerter kan også oppstå uten vevsskader, og intensiteten i smerten står ikke alltid i forhold til den originale skaden.
 


Hvordan oppfattes smerte?


Forstå prosessene som er forbundet med smertefølelse


Smerteprosess

 


Klassifisering av smerter


i henhold til
 
Patogenese

 
Lokalisering

 
Årsak

 


EFIC