Klassifisering av smerter


For kunne gi individuell smertebehandling er det viktig å klassifisere smertene. Dette kan gjøres med utgangspunkt i varighet, patogenese, lokalisasjon og årsak, men disse kategoriene tar ikke hensyn til at alvorlige kroniske smerter i seg selv består av flere faktorer. Nye metoder tar derfor hensyn til kompleksiteten ved smerter1.

 

Klassificering av smärta

 

Referanser
1 Korff M, Dunn KM. Chronic pain reconsidered. Pain. 2008; 138(2): 267–276
 

Hvordan oppfattes smerte?


Forstå prosessene som er forbundet med smertefølelse


Smerteprosess

 


Smertebehandling


Lær mer om de forskjellige behandlingsalternativene for kroniske smerter


 Behandling

 


EFIC