eKonferanse


CHANGE PAIN toppmøte, Roma, juni 2010


200 spesialister fra hele Europa møttes på CHANGE PAIN-toppmøtet i Roma for å diskutere aktuelle behov og den nyeste kunnskapen om behandling av kroniske smerter. På forskningskonferansen arrangert av Grünenthal, presenterte eksperter fra den internasjonale rådgivningsgruppen i CHANGE PAIN aktuelle temaer i forbindelse med optimalisering av dagens smertebehandling.
 

 

CHANGE PAIN®
Rådgivningsgruppe


En gruppe anerkjente internasjonale eksperter innenfor smertebehandling støtter CHANGE PAIN


Rådgivningsgruppe

 


Publikasjoner


Lær mer om arbeidet til den internasjonale rådgivningsgruppen.


 Konsensustekst

 


EFIC