Smertekompendium

En omfattende lærebok om smerter og årsakene til og behandling av smerter


PAIN-kompendiet er en internasjonal lærebok om smerter og behandling av smerter og er beregnet på helsepersonell som jevnlig møter pasienter med smerter i sin daglige praksis, og for helsepersonell og studenter som er interessert i smerte. Den gir god innsikt i kompleksiteten ved smerte og spekteret av behandlingsmetoder og inneholder 27 kapitler om grunnleggende smertebehandling, behandlingsmetoder, ulike kliniske tilstander og spesielle tilfeller. Forfatterne er internasjonale eksperter på området smertebehandling. De er leger og forskere fra Tyskland, Nederland, Frankrike, Belgia, Portugal, Spania, Slovenia og USA. Redaktøren er Dr. Reinhard Sittl fra Erlangen.

PAIN-kompendiet er en del av PAIN EDUCATION-programmet. Læreboken behandler ulike disipliner og inneholder over 600 underkapitler og mer enn 400 bilder.

 


Kapitlene i «Grunnleggende smertebehandling» gir informasjon om smertemekanismen, smertevurdering og -dokumentasjon og tverrfaglig smertebehandling. Delen «Behandlingsmetoder» inneholder kapitler om medisiner som ikke-opiode og opioide analgetika, lokalanestetika, informasjon om den foreslåtte nye klassen MOR-NRI og spesiell smertebehandling med intervensjonsprosedyrer eller nevrokirurgiske inngrep. Andre emner som behandles, er fysikalsk medisin, idrettsterapi og psykologisk smerteterapi. Kapitlene i  «Kliniske tilstander» omhandler flere smertesyndromer: akutt og postoperativ smerte, ryggsmerter, kreftsmerter, hodepine og ansiktssmerter, revmatisk smerte og muskelsmertesyndromer. «Spesialtilfellene», som smerte hos eldre eller hos barn og smertebehandling under graviditet og amming, avslutter kompendiet.

 

 

 

PAIN EDUCATION-program


Lær mer om eCME-programmet
 


Professor Hans Georg Kress

 


EFIC