Omfattende CME-Moduler


PAIN EDUCATION gir ansatte i helsevesenet oppdatert vitenskapelig informasjon om kroniske smerter – for å øke ekspertisen og bidra til bedre resultater innenfor smertebehandlingen.


Med PAIN EDUCATION kan du få CME-poeng på nettet – bli med oss og utforske den nyeste kunnskapen om kroniske smerter, og få svar på grunnleggende spørsmål:

 

 • Hva er typisk for en pasient med kroniske smerter?
   
 • Hvordan få et tillitsfullt forhold til pasienten din?
   
 • Hvordan utvikle en mekanisme-orientert tilnærming som er tilpasset den enkelte pasient?


Nå kan du utvide kunnskapene dine. Vær obs på de kommende europeiske akkrediterte (UEMS-EACCME) eCME-modulene.

 

 • Modul 1:
  Smertevurdering og lege-pasient-kommunikasjon

  I denne modulen understrekes viktigheten av god kommunikasjon mellom lege og pasient for å kunne foreta en omfattende klinisk vurdering som inkluderer psykososiale problemer og forventninger til behandlingen. Her fremheves viktigheten av å vurdere smertehistorien for å få innsikt i de underliggende sykdomsmekanismene. I sentrum står det overordnede målet for behandling av kroniske smerter – utvikling av individuell behandling som lar pasienten ta del i vanlige daglige aktiviteter.
   
 • Modul 2:
  Multimodal behandling av kroniske smerter

  Siden effektiv og tidlig smertebehandling er essensielt for en vellykket behandling beskrives her en multimodal tilnærming til smertebehandling med fokus på farmakologisk behandling. Virkningsmekanismene for legemidler er omdiskutert, det samme gjelder kunnskap om effekt, bivirkninger, interaksjoner med andre legemidler og toleranseutvikling som påvirker utfallet av behandlingen.
   
 • Modul 3:
  Mekanismeorientert farmakologisk behandling av kroniske smerter

  Denne modulen gir grunnleggende kunnskap om smertefysiologi og patofysiologien ved smertemekanismer. Modulen tar for seg forskjellene mellom nociseptive og nevropatiske smerter. I tillegg vurderes typiske smertesymptomer. Her presenteres smertemekanismer (inkludert sensitiseringprosessen), valg av medikamenter basert på denne forståelsen og grunnlaget for å kombinere legemidler. Modulen viser også "hands-on practice" ved å bruke pasienttilfeller for å illustrere individualiserte behandlingsplaner.
   
 • Modul 4:
  Behandling av kroniske ryggsmerter

  Forstå den høye forekomsten av kroniske ryggsmerter og hvordan disse ofte er underbehandlet, og lær hvordan man kan behandle kroniske ryggsmerter med en multimodal behandlingsmetode.
  Denne modulen viser betydningen av nevropatiske smertekomponenter for alvorlighetsgraden av kroniske ryggsmerter og forklarer bruken av forskjellige legemiddelklasser i behandling av ryggsmerter, inkludert virkningsmekanismene av forskjellige analgetiske medikamenter.
   
 • Modul 5:
  Nevropatisk smerte

  Når denne modulen er gjennomført, bør leseren ha kunnskap om årsakene til nevropatisk smerte og om mekanismene forbundet med akutt og kronisk smerte. Modulen er en gjennomgang av behandlingen av nevropatisk smerte i henhold til de nyeste retningslinjene og den trinnvise behandlingsalgoritmen.
   
 • Modul 6:
  Kronifiseringen av smerte

  Når denne modulen er fullført, skal elevene ha fått en forståelse av prosessen med kronifisering av smerte og tegn og symptomer på kronisk smerte. Denne modulen vil også gjøre rede for hvordan komorbiteter utvikler seg som en konsekvens av smerte, og de mekanismene som behandlinger kan modulere kroniske smerter ved hjelp av.
   
 • Modul 7:
  Smerte hos eldre

  Når denne modulen er fullført, skal elevene ha fått en forståelse av prosessen med de særegne aspektene ved geriatriske smertediagnoser og behandling. Kronisk smerte er utbredt hos eldre. De påvirker mer enn 50 % av eldre som bor i et fellesskap, og flere enn 80 % av de som bor på sykehjem. Av denne grunn er forståelsen av denne spesielle pasientgruppen med sine spesielle utfordringer et viktig skritt fremover mot en tilstrekkelig smertebehandling.
   
 • Modul 8:
  Smerte hos pasienter med kreft

  Ved gjennomføring av denne utdanningsmodul, skal deltageren ha en bedre forståelse av ulike aspekter av smerte hos pasienter med kreft f.eks viktigheten av riktig diagnose, prinsippene for kreftsmerter behandling og de forskjellige farmakologiske metoder. Videre kunnskap om smertebehandling i bestemte grupper av pasienter formidles og hvordan det henger sammen med palliativ omsorg.
   

 

 

 

PAIN EDUCATION-program


Lær mer om eCME-programmet
 


Professor Hans Georg Kress

 


EFIC