Tverrfaglig tilnærming i behandling av kroniske smerter


Den nye praktiske veiledningen er nå tilgjengelig: 14 medlemmer av det internasjonale CHANGE PAIN®-rådet har samarbeidet om å skrive et hefte som består av 12 kapitler, og som er godkjent av European Pain Federation (EFIC®).


Den nylig publiserte veiledningen om tverrfaglig smertebehandling omhandler fordeler for pasienter og leger og gir praktiske råd om hvordan en slik tilnærming kan implementeres. Et tverrfaglig team innebærer en lege som hovedbehandler og ulike spesialister som anestesileger, revmatologer, nevrologer, psykiatere eller psykologer, som også kan ha ekstra fordypning i smertebehandling.

 

 

Lytt til kommentarene fra forfatterne:
Referral pathways: potential restrictions Communication between patients, primary care physicians and specialists Towards a multidisciplinary team approach in chronic pain management Benefits oft he multidisciplinary team for the patient

 

Veiledning for lege-pasient kommunikasjon tilbys også PAIN EDUCATION-programmet som er utviklet av CHANGE PAIN®-initiativet.

Forfatterne understreker også at pasientene spiller en stor rolle i behandlingen. Det er viktig at pasienter med kroniske smerter er involvert i behandlingsbeslutningen. Derfor tilbyr CHANGE PAIN®-initiativet en smerteverktøykasse: Den inneholder nyttige råd og mestringsstrategier i et klart og ukomplisert format som gør at pasientene kan spille en mer aktiv rolle i behandlingen av kroniske smerter.

 

 

SMERTEUTDANNELSE


 eCME-moduler

 Nettseminar

 Smertekompendium

 

 

NYTTIGE VERKTØY


 Bildebibliotek

 CHANGE PAIN-skala

 

 

PUBLIKASJONER


 Publikasjoner

 Pressemeldinger

 Undersøkelse blant pasienter

 

EFIC