Behandlingsbegrensninger


Pasienter med alvorlige kroniske smerter får ofte utilstrekkelig behandling og blir en tung byrde for samfunnet. Spesielt ved indikasjoner på ikke-kreftsmerter er det fremdeles begrenset tilgang til potente substanser. De fleste kroniske smertepasienter behandles i lengre perioder med ikke-opioide analgetika til tross for at disse ikke er beregnet for langvarig bruk. NSAID-er er mest utbredt1.


En paneuropeisk undersøkelse viste at 40 % ikke var fornøyde med behandlingen de fikk for smertene sine, og 12 % sa at legen aldri vurderte hvor mye smerter de hadde1.


Farmakologisk behandling begrenses ofte av bivirkninger. Dette gjelder spesielt for sterke opioider der bivirkningene kan begrense muligheten til å oppnå en effektive analgetiske dose. Dermed strever pasienter og leger med å finne balansen mellom tilstrekkelig smertelindring og akseptabel tolerabilitet – og fanges derfor i en ond sirkel som ofte fører til at behandlingen avsluttes2.


Dette blir enda viktigere ved indikasjoner som kroniske ryggsmerter, som ofte omfatter et nevropatisk element. I slike tilfeller brukes ofte en kombinasjon av et klassisk opioid og co-analgetika, men det er en dokumentert risiko for bivirkninger ved kombinasjonsbehandling3.


For å kunne ta bedre behandlingsbeslutninger og gi pasienter over hele Europa en mer effektiv smertelindring på et tidlig stadium er det derfor avgjørende å øke legenes kunnskaper om den fysiologiske forskjellen mellom nevropatiske og nociseptive smerter, de spesifikke farmakologiske behandlingsmulighetene og om individualisering av behandlingen2.

 

Referanser

1 Breivik H m.fl.: Survey of chronic pain in Europe (Studie av kroniske smerter i Europa): forekomst, innvirkning på dagliglivet og behandling. Eur J Pain. 2006; 10:287-333.
2 Varrassi G m.fl. Pharmacological treatment of chronic pain – the need for CHANGE (Farmakologisk behandling av kroniske smerter – behovet for CHANGE). Cur Med Res Opin, 2010, 26(5): 1231-1245.
3 Hanna M m.fl. Oksykodon med langsom frigjøring forsterker effektene av eksisterende gabapentinbehandling hos pasienter med smertefull diabetisk nevropati. Eur J Pain, 2008, Vol 12: 804-813.

Behandling av kroniske smerter i korsryggen


Hør dr. Gerhard H.H. Müller-Schwefe redegjøre for dagens behandling av kroniske korsryggsmerter.Dr. Gerhard H.H. Müller-Schwefe

 


Spørsmål


Hvor mange prosent av pasienter med kroniske smerter tror du får tilstrekkelig behandling?

< 10%
11–20%
21–40%
41–60%
 

 Svar

 


EFIC