Behandlingsforskjeller


I Europa finnes det mange behandlingsmuligheter, og bruken av analgetika varierer. Ser man på forbruket av analgetika, finnes det store forskjeller med hensyn til kvantitet og virkestoffer1. Sterke opioider foreskrives oftest i Nord-Europa, mens forbruket i søreuropeiske land til sammenligning er lavt2.Referanser
1 IMS data, 2008
2 Breivik H m.fl.: Survey of chronic pain in Europe (Studie av kroniske smerter i Europa): forekomst, innvirkning på dagliglivet og behandling. Eur J Pain. 2006; 10:287-333
 

EFIC