En ond sirkel


Den farmakologiske behandlingen av alvorlige kroniske smerter er i mange tilfeller ineffektiv. Pasientene får ofte mangelfull behandling, og hvis de har tilgang til potente stoffer, er det vanskelig å opprettholde balansen mellom tilstrekkelig smertelindring og akseptabel tolerabilitet og å finne en behandling som er tilpasset smerten.


Men hva er det som gjør behandlingen så komplisert?


Utilstrekkelig analgetisk effekt i kombinasjon med akseptabel tolerabilitet gjør at man må øke dosene for å oppnå tilfredsstillende smertelindring. På grunn av de klassiske opioidenes doseavhengige effekt kan en doseøkning resultere i effektiv analgesi. Dette øker samtidig også risikoen for bivirkninger. Når tolerabiliteten blir uakseptabel og/eller medikamentene som reduserer bivirkninger (f.eks. antiemetika mot opioidindusert kvalme og oppkast) ikke får den ønskede effekten, reduserer legene eller pasientene selv den analgetiske dosen. Riktignok øker tolerabiliteten, men mangelfull analgesi blir en utilsiktet konsekvens.

 

 


DResultatet av den onde sirkelen kan være enten bivirkninger, manglende effekt eller toleranse, som alle kan føre til behandlingsavbrudd og lav etterlevelse hos pasientene.

 

 

Referanser:
Varrassi G et al. Pharmacological treatment of chronic pain - the need for CHANGE. Cur Med Res Opin, 2010, 26(5): 1231-1245.
 

 

Dårlig pasient-compliance


Hør hva lederne for kampanjen sier


Dr. Gerhard H.H. Müller-Schwefe


Professor Eija Kalso

 


Spørsmål


Hvor mange prosent av pasienter med kroniske ikke-kreftrelaterte smerter tror du slutter med opioidbehandlingen på grunn av bivirkninger?

< 10%
11–20%
21–40%
41–60%
 

Svar

 


EFIC