Bildebibliotek


Retningslinjer for kommunikasjon mellom lege og pasient finnes også i PAIN EDUCATION-programmet som er utviklet av CHANGE PAIN®-initiativet.

Forfatterne understreker også at pasientene spiller en stor rolle i behandlingsprosessen.Det er viktig at pasienter med kroniske smerter er involvert i behandlingsbeslutninger. Derfor tilbyr CHANGE PAIN®-initiativet en smerteverktøykasse: Den inneholder nyttige råd og mestringsstrategier i et klart og ukomplisert format, som gjør at pasientene kan spille en mer aktiv rolle i behandlingen av kroniske smerter.

  Smertemekanismen

 Smertevurdering og -dokumentasjon

 

Smertemekanismen

 

 
Det nociseptive systemet
 
  Nociseptorer i huden
 
Download   Download
 
 
 
Nociseptorer, våre smertesensorer
 
  Overføring av smerte
 
Download   Download
 
 
 
Nervefibre
 
  Rexsoner
 
Download   Download
 
 
 
Smerteledende nervefibre
 
  Vekselpunktet i ryggmargen
 
Download   Download
 
 
 
Synapsen i ryggmargens bakre horn
 
  Utvikling av oppfatningen av smerte
 
Download   Download
 
 
 
Hemming av oppfatningen av smerte
 
  Viscerosomatisk konvergens
 
Download   Download
 
 
 
Nedadgående smerteveier
 
  Oppadgående smerteveier
 
Download   Download
 
 
 
Perifer sensitivisering
 
  Sentral sensitivisering
 
Download   Download
 
 
   
Hjernen
 
   
 
Download    

 

 

Smertevurdering og -dokumentasjon

 

 
Klassifisering av smerte – varighet
 
  Klassifisering av smerte – patogenese
 
Download   Download
 
 
 
Smertekvaliteter
 
  Smertekomponenter
 
Download   Download
 
 
 
Biopsykososial modell
 
  Sinnet og smerte er nært knyttet til hverandre
 
Download   Download
 
 
 
Diagnostisk prosedyre for kroniske smerter
 
  CHANGE PAIN-skalaen
 
Download   Download
 
 
 
Visuell analog skala
 
  Numerisk vurderingsskala
 
Download   Download
 
 
 
Verbal vurderingsskala
 
  Smilefjesskala
 
Download   Download
 
 
 
Smerteposisjoner
 
  Smerteoppfatningen avhenger av mange faktorer
 
Download   Download
 
 
   
Kronisk smertesyklus
 
   
 
Download    

 

 

 Ikke-opioide analgetika

 Opioide analgetika

 Lokalanestetika

 Annet

 

Ikke-opioide analgetika

 

 
Virkningsmekanisme – ikke-opioider
 
  Virkningsmekanisme – NSAID-er
 
Download   Download
 

 
   
Virkningsmekanisme – Cox-2-hemmere
 
   
 
Download    

 

 

Opioide analgetika

 

 
Opioid klassifisering
 
  Plassering av opioidreseptorer
 
Download   Download
 

 
   
Virkningsmekanismen opioid ryggmarg
 
   
 
Download    

 

 

Lokalanestetika

 

 
Virkningsmekanisme – lokalanestetika
 
  Lokalanestetikas struktur
 
Download   Download
 

 
   
Former for lokalanestetika
 
   
 
Download    

 

 

Annet

 

 
Flermodal smerteterapi
 
  Sted for virkningsanalgetika
 
Download   Download
 

 
 
Sted for virkningsanalgetika
 
  Sted for virkningsanalgetika
 
Download   Download

 

 

 Ryggsmerter

 Hodepine/migrene

 

Ryggsmerter

 

 
Ryggrad
 
  Oppbyggingen av ryggvirvlene
 
Download   Download
 

 
 
Mellomvirvelskiver
 
  Leddbånd
 
Download   Download
 

 
 
Nerver
 
  Hvor oppstår ryggsmerter?
 
Download   Download
 

 
 
Risikofaktorer for ryggsmerter
 
  Irritasjon i nerveroten
 
Download   Download
 

 
 
Utviklingen av lumbago –
uspesifikke korsryggsmerter

 
  Kroniske ryggsmerter –
utvikling av den onde sirkelen

 
Download   Download
 

 
 
Kroniske ryggsmerter –
behandling av den onde sirkelen

 
  Utviklingen av en skiveprolaps
 

 
Download   Download
 

 
 
Rotirritasjon
 
  Utviklingen av fasettsyndrom (aktivert spondylartrose)
 
Download   Download
 

 
 
Spinalstenose – utvikling
 
  Spinalstenose – kirurgiske prosedyrer
 
Download   Download
 

 
 
Osteoporoserelaterte ryggsmerter
 
  Rotsmerter i ryggen
 
Download   Download
 

 
   
Ryggsmerter utenom rot
 
   
 
Download    
 

 

 

 

Hodepine/migrene

 

 
Cluster-hodepine
 
  Hodepine pga. medisineringsoverforbruk
 
Download   Download
 

 
 
Årsaken til hodepine
pga. medisineringsoverforbruk

 
  Symptomer på hodepine
pga. medisineringsoverforbruk

 
Download   Download
 

 
 
Migrene med aura
 
  Migrene uten aura
 
Download   Download
 

 
 
Migrene – hvordan det utvikler seg?
 
  Patogenesen bak migrene
 
Download   Download
 

 
 
Tensjonshodepine
 
  Patogenesen bak tensjonshodepine
 
Download   Download
 

 
 
Trigeminusnevralgi
 
  Trigeminusnevralgi – utvikling og symptomer
 
Download   Download

 

 

 Nevropatisk smerte

 Osteoartritt, revmatoid artritt, Bekhterevs sykdom

 Annet

 

Nevropatisk smerte

 

 

 

 
Hva er nevropatisk smerte?
 
  Hvordan manifesterer nevropatisk smerte seg?
 
Download   Download
 

 
 
Hva er nevropatier?
 
  Zosternevralgi
 
Download   Download
 

 
 
Hvordan utvikles diabetisk polynevropati?
 
  Diabetiker polynevropati
 
Download   Download
 

 
 
Mulig utvikling av fantomsmerter
 
  Fantomsmerter
 
Download   Download
 

 
 
Thalamussmerter
 
  Behandlingsbegrunnelse for nevropatisk smerte
 
Download   Download

 

 

Osteoartritt, revmatoid artritt, Bekhterevs sykdom

 

 

 

 
Sunt ledd
 
  Osteoartrose
 
Download   Download
 
 
   
Osteoartrose –kirurgiske prosedyrer
 
   
 
Download    
 
 
 
Revmatoid artritt –
årsaker, utvikling og konsekvenser

 
  Revmatoid artritt –
typiske brusk- og beinskader

 
Download   Download
 
 
 
Ankylosing spondylitt (Bekhterevs sykdom) –
endring av ryggraden

 
  Ankylosing spondylitt (Bekhterevs sykdom) –
mulige konsekvenser for kroppsholdningen

 
Download   Download

 

 

Annet

 

 

 

 
Visceral klassifisering av smerte
 
  Årsaker til fibromylgi
 
Download   Download
 
 
 
Muskelsmertesyndrom – årsaker og tegn på
sykdomn årsaker og sykdomstegn

 
  Triggerpunkt
 

 
Download   Download
 
 
 
Muskeldystrofi
 
  Karpaltunnelen
 
Download   Download
 

 
   
Karpaltunnelsyndromet –
tegn og symptomer

 
   
 
Download    

 

 

SMERTEUTDANNELSE


 eCME-moduler

 Nettseminar

 Smertekompendium

 

 

NYTTIGE VERKTØY


 Bildebibliotek

 CHANGE PAIN-skala

 

 

PUBLIKASJONER


 Publikasjoner

 Pressemeldinger

 Undersøkelse blant pasienter

 

EFIC