CHANGE PAIN-skala


Basert på individuelle behandlingsmål1 har rådgivningsgruppen i Change Pain utviklet et nytt brukervennlig verktøy som kan bidra til å forbedre kommunikasjonen mellom lege og pasient ved å identifisere viktige momenter for et vellykket behandlingsresultat og pasientens forventninger.


Nåværende smertenivå vurderes på en 11-punkts numerisk vurderingsskala (NRS), og ses i forhold til individuelle behandlingsmål basert på smertenes alvorlighetsgrad. I tillegg vurderes det hvilken innvirkning smertene har på dagliglivet og livskvaliteten. Change Pain-skalaen hjelper leger og pasienter med å bli enige om forbedringsbehovet, slik at man kan ha realistiske forventninger og sette opp individuelle behandlingsmål.

 

 

 

CHANGE PAIN Skala     Last ned skjemaet med CHANGE PAIN-skalaen for å kunne følge opp enkeltpasienters behandlingsresultater.


 Last ned PDF

Referens:
1 Ueberall MA, Müller-Schwefe GHH. Individual Treatment Targets in Chronic Pain Mangagement, Proceedings of EFIC, 2006, Istanbul.

Hvordan kan vi klassifisere smerter?


Lær hvordan smerter kan klassifiseres videre


Klassifisering av smerter

 


Publikasjoner


Lær mer om arbeidet til den internasjonale rådgivningsgruppen.


 Konsensustekst

 


EFIC