CHANGE PAIN


CHANGE PAIN har som mål å øke forståelsen for de behovene pasienter med alvorlige, kroniske smerter har, men CHANGE PAIN skal også bidra til utvikling av produkter og tjenester som kan gi bedre smertebehandling.


En mer effektiv smertebehandling på et tidlig stadium for pasienter i hele Europa og bedre innsikt i de underliggende smertemekanismene, de forskjellige farmakologiske prinsippene og andre behandlingsmuligheter er avgjørende for å kunne skreddersy behandlingen for den enkelte pasient.


Alvorlige bivirkninger er ofte en begrensende faktor i farmakologisk behandling og gjør at man ofte ikke oppnår optimal analgetisk effekt. Dette gjelder spesielt for sterke opioider der leger og pasienter prøver å finne balansen mellom tilstrekkelig smertelindring og toleranse for legemidlet. Dette er en ond sirkel som ofte fører til redusert livskvalitet og behandlingsavbrudd.


Helsepersonell må bli mer oppmerksom på den onde sirkelen som kan oppstå ved farmakologisk behandling av alvorlige kroniske smerter, og den virkningen den har på pasientene. På den måten kan behandlingen bli mer effektiv.


Den onde sirkelen kan hjelpe leger til å forstå bedre de bakenforliggende mekanismene. Dermed kan legene gi bedre behandling av kronisk smerte.


 


CHANGE PAIN vil prøve å få til dette ved å kreve bedre opplæring om smertemekanismer, forebygging og farmakologisk behandling av alvorlige kroniske smerter.Referanse:
Varrassi m.fl. Pharmacological treatment of chronic pain - the need for CHANGE (Farmakologisk behandling av kroniske smerter – behovet for CHANGE). Curr Med Res Opin 2010; 26(5):1231-12345.
 

CHANGE PAIN-aktiviteter


CHANGE PAIN – RESULTATER 2011
 


Prof Hans Georg Kress

 


Målene for CHANGE PAIN


Hør hva lederen for kampanjen har å si om målene for CHANGE PAINDr. Gerhard H.H. Müller-Schwefe
 


Spørsmål


Hvor mange voksne tror du lider av kroniske smerter?

< 10%
11–20%
21–40%
41–60%
 

Svar

 


EFIC