Rådgivningsgruppe


Initiativet støttes av the European Pain Federation EFIC® og involverer smerteeksperter både fra Europa og USA. Gruppen ledes av professor Dr. Hans Georg Kress M.D., Ph.D., tidligere leder av European Pain Federation EFIC®, og Dr. Gerhard H.H. Müller-Schwefe, leder for den tyske smerteforeningen DGS.


Rådgivningsgruppen møtes regelmessig for å diskutere relevante spørsmål om hvordan man kan forbedre dagens praksis i forbindelse med behandling av kroniske smerter.


 

Våre fokusområder:

 

 • FORSKNING
  Frembringe kunnskap i overensstemmelse med pasientenes behov

   
 • PUBLISERING
  Publisere funn i vitenskapelige tidsskrifter

   
 • UTDANNING
  Styrke kunnskapen om smertefysiologi og behandling blant helsepersonell


 


 
  Dr Karsten Ahlbeck
Capio St. Göran's Hospital Stockholm, Sweden
  Dr Dominic Aldington
Churchill Hospital Oxford, UK
  Prof Eli Alon
Zurich, Switzerland
  Prof Stefano Coaccioli
Perugia University Medical School, Terni, Italy
  Dr Beverly Collett
University Hospitals of Leicester, UK
  Dr Flaminia Coluzzi
SAPIENZA University of Rome, Italy
  Prof Frank Huygen
University Hospital Rotterdam, Netherlands
  Dr Wolfgang Jaksch
Wilhelminenspital Vienna, Austria
  Prof Eija Kalso
Helsinki Univ Central Hospital, Finland
  Dr Magdalena Kocot-Kępska
Poradia Leczenia Bólu, Kraków, Poland
  Prof Hans Georg Kress (CHAIR)
Medical University / AKH Vienna, Austria
  Dr Ana Cristina Mangas
Ourem, Portugal
  Dr Cesar Margarit Ferri
Hospital General Universitario de Alicante, Spain
  Dr Philippe Mavrocordatos
Clinique Cecil Lausanne, Switzerland
  Dr Bart Morlion
University Hospitals Leuven, Belgium
  Dr Gerhard H.H. Müller-Schwefe (CHAIR)
Centre for Interdisciplinary Pain Therapy & Palliative Care, Goeppingen, Germany
  Dr Andrew Nicolaou
London, UK
  Dr Concepción Pérez Hernández
Hospital Universitario de la Princesa Madrid, Spain
  Prof Joseph Pergolizzi
Naples Anesthesia and Pain Associates, Naples/Florida, USA
  Prof Michael Schäfer
Charité Berlin, Germany
  Dr Patrick Sichere
Paris, France
 

 

CHANGE PAIN-aktiviteter


CHANGE PAIN – RESULTATER 2011
 


Prof Hans Georg Kress

 


Publikasjoner


Lær mer om arbeidet til den internasjonale rådgivningsgruppen.


 Konsensustekst

 


EFIC