Ansvarsfrasigelse

Vennligst merk at tilgang til alle nettstedene som er publisert av Grünenthal GmbH og dets datterselskaper (heretter kalt "Grünenthal") er basert på disse brukerbetingelsene ("Ansvarsfraskrivelse"). Ved å åpne nettstedet ditt erklærer du at du aksepterer denne ansvarsfrasigelsen.


1. Generell informasjon

Dette nettstedet omhandler Grünenthals bedriftsimage. Her kan du få informasjon om Grünenthal-gruppen, Grünenthal GmbH og datterselskapene. Informasjonen som presenteres på nettstedet om selskapet, dets produkter og respektive indikasjoner er ment for medisinsk personell. Innholdet på sidene er samlet av et internt redaksjonsteam og er kun ment som informasjon. Nettstedet inneholder ikke annonser og det mottar ikke penger fra annonsering eller fremvisning av kommersielt innhold. Vi tar heller ikke i mot økonomisk støtte fra institusjoner, sykehus eller andre som er knyttet til helsesektoren.


1.1. Forbehold

Grünenthals Internett-redaksjonsteam gjør sitt ytterste for å sørge for at nettsidene innehar korrekt og oppdatert informasjon om selskapet og dets produkter. Grünenthal gir imidlertid ikke noen uttrykt eller underforstått garanti for at innholdet på disse nettsidene er helt nøyaktig og/eller fullstendig. Grünenthal forbeholder seg retten til å slette, endre eller supplere innholdet på sine nettsider, eller til å fjerne disse fra internett, enten helt eller delvis, når som helst og uten forvarsel av hvilke som helst grunner selskapet måtte anse som passende.


1.2. Ansvarsfrihet

Verken administratorene for Grünenthal-nettstedene eller andre parter involvert i design, produksjon eller levering av disse nettstedene eller hvilke som helst andre relaterte nettsteder aksepterer noe som helst ansvar for direkte skader, skader som oppstår underveis, etterfølgende skader, indirekte skader eller noen som helst straff, inkludert skader som oppstår som resultat av tilgang på disse nettstedene eller relaterte nettsteder, som resultat av bruken av disse eller at det har vært umulig å bruke ovennevnte nettsteder, eller som resultat av feil eller utelatelser i nettstedenes innhold.

Nettstedene inneholder hypertekstreferanser ("Lenker") til informasjon som finnes på servere som administreres av tredjeparter og som ikke er underlagt Grünenthals kontroll. Grünenthal kan derfor ikke gi noen som helst garanti med hensyn til presisjon og nøyaktighet eller andre aspekter ved slik informasjon. Besøkende på våre nettsteder erklærer seg enig i at bruken av lenker til tredjeparts informasjon skjer på eget ansvar.


1.3. Copyright

Innholdet som beskrives på Grünenthal-nettstedene - og informasjonen som finnes der eller som det refereres til der - er utelukkende ment som informasjon. Denne informasjonen skal utelukkende brukes til ikke-kommersielle formål.

Innholdet på disse nettstedene er - hvis ikke annet oppgis - Grünenthals eiendom og er derfor beskyttet av copyright i henhold til gjeldende internasjonale avtaler om copyright og varemerker. Den aktuelle forfatteren har absolutt opphavsrett. Duplikasjon, videresending eller annen type bruk er forbudt. Dersom artikler eller deler av artikler blir skrevet ut eller kopiert, skal det betales en utskriftsavgift. En hver bruk av en merkevare eller andre (vare)merker som finnes på våre nettsteder skal skriftlig godkjennes på forhånd av den som innehar rettighetene til disse.


2. Produktinformasjon

Våre internettsider kan inneholde informasjon om medisinske emner og behandlingsmetoder. Denne informasjonen må ikke brukes til å diagnostisere et helseproblem eller en sykdom, da dette ikke må og ikke kan brukes som erstatning for instrukser fra behandlende lege eller farmasøyt. For å få riktig medisinsk hjelp er det i hvert enkelt pasienttilfelle nødvendig med en personlig samtale med en erfaren lege, fysisk undersøkelse av en lege og, i enkelte tilfeller, andre diagnostiske metoder.

Vennligst merk også vår Erklæring om personvern!